KemLab Kft

KemLab Kft.

Új cégek, új termékek a KemLab kínálatában

KemLab Kft.

A Gold APP Instruments elsősorban fiziszorpciós berendezések széles választékát kínálja, de található a kínálatukban sűrűségmérő, termikus analízis, mikro-, mezo- és makro pórusméret eloszlás mérő berendezések is
Jinan Winner Particle Instrument cég főbb termékei a lézer granulométerek, de kolloid tartományban mérő mikro- és nano- szemcseméret eloszlás, mérőket és alakelemzőket is gyártanak.
Peak Instruments UV látható ill. látható/ultraibolya tartományban mérő spektrofotométereket kínál.

Gold APP Instruments – weboldal: https://www.goldapp.com.cn
Jinan Winner Particle Instrument  – weboldal: https://www.winner-psa.com
Peak Instruments katalógus

A modern anyagtudományban és analitikai kémiai technikákban különféle mérési és elemzési módszereket alkalmaznak az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak pontos meghatározására. Az alábbiakban az egyes technikákhoz kapcsolódó fogalmakat csoportosítva és részletezve mutatjuk be, hogy megértsük azok szerepét és alkalmazását.

Pórus- és Felületanalízis

BET fajlagos felület: A BET (Brunauer-Emmett-Teller) módszer egy széles körben alkalmazott technika, amely az anyagok specifikus felületének meghatározására szolgál. A módszer alapja a gázok adszorpciója, amely során az adszorbeált gáz mennyiségét mérik, majd ezen adatokból számolják ki a felület nagyságát.
A BET izoterma a több rétegű adszorpció elméletére épül, amely figyelembe veszi az adszorbeált molekulák közötti kölcsönhatásokat. A fajlagos felület meghatározása rendkívül fontos a katalizátorok, adszorbensek és más porózus anyagok jellemzésében, mivel ezek az anyagok nagy felülettel rendelkeznek, amely jelentősen befolyásolja reaktivitásukat és hatékonyságukat. Az analízis során általában nitrogént használnak adszorptív gázként, amelyet alacsony hőmérsékleten (általában 77 K, folyékony nitrogén hőmérséklete) alkalmaznak.
A kapott adszorpciós izotermából a BET elmélet alapján számítják ki a monoréteg kapacitást, amelyből a fajlagos felület adódik.

 

Mikro- és mezopórus elemzés: A mikro- és mezopórus elemzés az anyagok pórusméret-eloszlásának és a pórustérfogat meghatározásának egy másik fontos módszere. A mikropórusok (átmérő <2 nm) és mezopórusok (átmérő 2-50 nm) vizsgálata különösen fontos az adszorbensek, katalizátorok, és porózus anyagok teljesítményének megértéséhez. Az elemzés során gyakran használják a gáz adszorpciós és deszorpciós technikákat, ahol a pórusok telítődési és kiürítési görbéit elemzik.
A különböző gázok (például nitrogén, argon vagy szén-dioxid) adszorpciós izotermái lehetővé teszik a pórusméret-eloszlás és a pórusok térfogatának meghatározását. A BJH (Barrett-Joyner-Halenda) és a t-plot módszerek kifejezetten a mezopórusok és mikropórusok analízisére szolgálnak, lehetővé téve a pórusszerkezet részletes feltárását.

 

Nagynyomású adszorpció: A nagynyomású adszorpció egy olyan technika, amely az anyagok adszorpciós tulajdonságait vizsgálja magasabb nyomástartományokban. Ez a módszer különösen fontos olyan alkalmazásokban, mint a gázok tárolása és szállítása (például hidrogén, metán vagy szén-dioxid), ahol a nyomás jelentős hatással van az adszorpciós folyamatokra.
A nagynyomású adszorpció során a gáz mennyiségét különböző nyomásértékek mellett mérik, ami lehetővé teszi az adszorpciós kapacitás, az izotermák és a pórusszerkezet részletes megértését. Az ilyen típusú mérések során speciális nagynyomású cellákat és precíziós nyomásmérő eszközöket használnak, amelyek biztosítják a pontos és reprodukálható eredményeket.
A kapott adatok segítenek a gázok tárolási és szállítási rendszereinek optimalizálásában, valamint új anyagok fejlesztésében.

Anyagszerkezet és Folyadékfázis Elemzés

Hélium piknométer: A hélium piknométer egy eszköz, amely az anyagok valódi sűrűségének pontos meghatározására szolgál. A módszer alapja a hélium gáz eloszlása az anyag belső pórusait is beleértve, lehetővé téve a szilárd anyagok térfogatának pontos mérését. Mivel a hélium atomok kicsik és képesek behatolni a legkisebb pórusokba is, a mért térfogat rendkívül pontos lesz, ami különösen fontos a porózus anyagok, kerámiák és kompozit anyagok kutatásában.
A hélium piknométerrel végzett mérések során az anyagot először vákuumban tartják, majd héliummal töltik fel, és a nyomásváltozásból számítják ki a térfogatot. Ez a módszer nemcsak a valódi sűrűség meghatározására alkalmas, hanem segít a pórustérfogat és a pórusok eloszlásának elemzésében is, ami kritikus információt nyújt az anyagok fizikai tulajdonságairól és felhasználási lehetőségeiről.

 

Szemcseméret és Kolloid Jellemzés

Lézer granulométer: A lézer granulométer egy olyan eszköz, amely a részecskeméret-eloszlás mérésére szolgál lézerfény szórásának segítségével. Az eszköz képes nagy pontossággal meghatározni a különböző méretű részecskék arányát egy adott mintában, ami kritikus információt nyújt a különböző iparágakban.
A lézer granulométer működése során a minta részecskéit egy lézersugár segítségével világítják meg, és a részecskék által szórt fény intenzitását és szögét mérik. Az így kapott adatokat matematikai modellek segítségével elemzik, amelyek lehetővé teszik a részecskeméret-eloszlás pontos meghatározását.
Az ilyen típusú elemzés különösen fontos a gyógyszeriparban, ahol a részecskeméret befolyásolja a gyógyszerek oldhatóságát és biohasznosulását, valamint az élelmiszeriparban és anyagtudományban, ahol a részecskeméret hatással van a termékek textúrájára, stabilitására és reológiai tulajdonságaira.Kolloid szemcseméret: A kolloid rendszerek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyekben a részecskék mérete 1 és 1000 nanométer között van. A kolloid szemcseméret meghatározása kulcsfontosságú a különböző ipari folyamatokban és termékekben, mint például a festékek, kozmetikumok és élelmiszerek.
A kolloid rendszerek stabilitása, viszkozitása és optikai tulajdonságai nagymértékben függenek a szemcseméret-eloszlástól. A kolloid szemcseméret mérésére számos módszer létezik, beleértve a dinamikus fényszórást (DLS), az ülepítési elemzést és a mikroszkópos technikákat.
A dinamikus fényszórás például a részecskék Brown-mozgását elemzi a szórt fény időbeli változásai alapján, ami lehetővé teszi a részecskék méretének gyors és pontos meghatározását. Az ilyen típusú elemzések segítenek megérteni a kolloid rendszerek viselkedését és optimalizálni a gyártási folyamatokat, biztosítva a végtermékek minőségét és stabilitását.Zeta potenciál: A zeta potenciál a kolloid részecskék felületén lévő elektromos potenciál, amely meghatározza a részecskék közötti taszítás vagy vonzás mértékét. Ez a paraméter kulcsfontosságú a kolloid rendszerek stabilitásának értékelésében, mivel a zeta potenciál befolyásolja az aggregációt, flokkulációt és a részecskék diszperzióját.
A zeta potenciál mérésére szolgáló technikák közé tartozik az elektroforetikus mozgás vizsgálata, ahol a részecskék mozgását elektromos mezőben mérik. Magas zeta potenciálértékek (pozitív vagy negatív) nagyobb stabilitást jeleznek, mivel a részecskék közötti taszító erők megakadályozzák az aggregációt.
Az alacsony zeta potenciálértékek viszont instabil rendszert jeleznek, ahol a részecskék hajlamosak összetapadni.
A zeta potenciál mérése gyakran használatos az élelmiszeriparban, gyógyszeriparban és anyagtudományban, hogy biztosítsák a termékek hosszú távú stabilitását és hatékonyságát.Mikroszkópos szemcseméret-eloszlás: A mikroszkópos szemcseméret-eloszlás a részecskék méretének és alakjának meghatározását jelenti mikroszkópos vizsgálatok segítségével. Ezen elemzés lehetővé teszi a részecskék morfológiájának és eloszlásának részletes vizsgálatát, ami fontos a különböző anyagok és termékek jellemzésében.
Az optikai mikroszkópia, a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és a transmissziós elektronmikroszkópia (TEM) mind használhatók a részecskék pontos mérésére és elemzésére. Az optikai mikroszkópia segítségével gyorsan és egyszerűen meghatározhatók a részecskék mérete és alakja, míg az SEM és TEM magas felbontású képeket biztosítanak, amelyek részletesen feltárják a részecskék szerkezetét és morfológiáját.
Ezek a technikák különösen hasznosak a nanoméretű anyagok, kompozitok és biológiai minták vizsgálatában, hozzájárulva a termékek fejlesztéséhez és minőségének biztosításához.

Spektroszkópos Elemzés

VIS spektrofotométer: A VIS (látható fény) spektrofotométer olyan eszköz, amely az anyagok fényelnyelési tulajdonságait méri a látható fény tartományában (400-700 nm). A spektrofotométerek alapelve, hogy a fényt átbocsátják a mintán, és mérik az elnyelt és áteresztett fény mennyiségét. Az elnyelési spektrum alapján következtetni lehet az anyag összetételére és koncentrációjára.
A VIS spektrofotometriát széles körben alkalmazzák a biokémiában, gyógyszerkutatásban, és környezeti analitikában, mivel lehetőséget biztosít a gyors és pontos koncentrációmérésekre, reakciók monitorozására, és az anyagok minőségének ellenőrzésére. Például a fehérjék, nukleinsavak és egyéb biológiai molekulák koncentrációjának meghatározására gyakran alkalmazzák ezt a technikát.
Az eszköz érzékenysége és pontossága lehetővé teszi a kis mennyiségű anyagok detektálását is, ami különösen hasznos a biotechnológiai és gyógyszeripari kutatásokban.UV/VIS spektrofotométer: Az UV/VIS spektrofotométer az ultraibolya (200-400 nm) és a látható fény tartományában (400-700 nm) méri az anyagok fényelnyelési tulajdonságait. Ez a kombinált technika lehetővé teszi a szélesebb spektrumú elemzést, amely sokféle anyag és vegyület vizsgálatára alkalmas.
Az UV/VIS spektrofotometriát gyakran alkalmazzák a kémiai analízisben, orvosi diagnosztikában és környezeti monitoringban, mivel lehetőséget biztosít a gyors és pontos koncentrációmérésekre és a reakciók kinetikájának vizsgálatára. Az UV tartomány különösen hasznos a molekulák, például a nukleinsavak és fehérjék tanulmányozására, mivel ezek az anyagok erős abszorpciós csúcsokat mutatnak az ultraibolya tartományban.
A kombinált UV/VIS spektrofotometriás mérések lehetővé teszik a komplex minták átfogó analízisét, ami elengedhetetlen a gyógyszerfejlesztésben, környezeti vizsgálatokban és a minőségellenőrzési folyamatokban.Ezek az analitikai technikák és módszerek rendkívül fontosak az anyagtudomány, a kémia és számos ipari alkalmazás terén. Az egyes módszerek részletes megértése és helyes alkalmazása lehetővé teszi az anyagok és rendszerek pontos jellemzését, ami kritikus a tudományos kutatás és az ipari fejlesztés szempontjából. Az integrált alkalmazásuk révén mélyebb betekintést nyerhetünk az anyagok szerkezetébe és viselkedésébe, hozzájárulva az innovatív és hatékony megoldások kidolgozásához.


Szolgáltatásaink: BET fajlagos felület, Mikro- és mezopórus elemzés, Hélium piknométer, Nagynyomású adszorpció, Lézer granulométer, Kolloid szemcseméret, Zeta potenciál, Mikroszkópos szemcseméret-eloszlás, VIS spektrofotométer, UV/VIS spektrofotométer


Scroll to Top