KemLab Kft

KemLab Kft.

Labortechnika

A PGas-21-NH3 típusú ammónia mérő kézi mérőműszer, 0-100 ppm ammónia 0,1 ppm felbontással történő mérésére. A készülékkel a levegő ammóniatartalma mérhető. LCD kijelzőjén látható a koncentráció ppm-ben, alacsony elemfeszültség jelzés, és egy hangriasztás. Gombnyomásra a készülék megjeleníti a  STEL (15 perces átlag), TWA (8-órás átlag) és  Peak (csúcs) értéket.

Datalogger funkciós változat

A  PGas-21-NH3 mérésadatgyűjtős kézi ammóniamérő minden expozíciós pontot rögzít, max. 5 naplóban (log). A készülék minden használatakor egy új log jön létre a belső memóriában. Egy log tartalma: dátum, idő, expozíciós pontok száma. A naplófájlok PC-re tölthetők le a Microsoft operációs rendszerben levő eszközök, vagy a készülékhez mellékelt terminál szoftver segítségével. 

Működési elv

A készülék érzékelője elektrokémiai cella. A cella négyelektródás, egy munka- és egy aktív segédelektródát tartalmaz. A segédelektróda jele hőmérséklet-kompenzációra, és az érzékenység növelésére szolgál. Az érzékelő jele egyenesen arányos a levegőben levő ammónia koncentrációval.   

Zavaró hatások

Néhány jellemző anyag, ill. a műszernek az adott anyagra adott (hamis) válasza az alábbi táblázatban látható. Amennyiben a zavaró gázok nagy mennyiségben vannak jelen, a műszert óvatosan kell kezelni. Ha más gázok zavaró hatásának gyanúja merül fel, érdeklődjön. . Az alapvonal ingadozása, pl. ammóniától különböző gázok koncentrációjának ingadozása is hatással lehet az eredményre. 

Keresztérzékenység

A zavaró gázok aktuális koncentrációja, ill. az annak megfelelő (téves) ammónia kijelzés mértéke az alábbi táblázatban látható. Pl. 5000 ppm széndioxidot a műszer 0 ppm ammóniával ad vissza, de pl. 20 ppm kénhidrogén 2 ppm (hamis) ammónia kijelzést eredményez.  

Gáz

Koncentráció

PGas-21-NH3 kijelzése, ppm

Alkoholok

1000 ppm

0

Széndioxid

5000 ppm

0

Szénhidrogén

%-os tartomány

0

Hidrogén

10000 ppm

0

Kénhidrogén

20 ppm

2

 

Scroll to Top